Artist Listing:
All
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
play

Shree Hanuman Chalisa.mp3

14:38
895 peoples likes this
  • Genre: Other | Check date: 2012-10-29 22:53:47 | Size: 13,72 MB
  • Duration: 14:38 | Frequency: 44100 Hz | Bitrate: 128 kbit/s
  • File tags: shree hanuman chalisa jai
Thank you for submitting correct information
Times downloaded
8
4
8
9
3

Shri Guru Charana Sarojaraja
Nija mana mukura sudhari
Varanao Raghuvara Vimala yasha
Jo dayaka phala chari
Budhi Hina Tanu Janikai
Sumirau Pavana Kumar
Bal budhi Vidya dehu mohi
Harahu Kalesa Vikar

Jaya Hanumana gyana guna sagara
Jaya Kapisa tihun loka ujagara
Rama doota atulita bala dhama
Anjani-putra Pavana suta nama

Mahavira Vikrama Bajrangi
Kumati nivara sumati Ke sangi
Kanchana varana viraja suvesa
Kanana Kundala Kunchita Kesa

Hatha Vajra Aru Dhvaja Virajai

Close
Reload image
feedback